Търси
Начало  |  Полезна информация  |  Формуляри  |  Речник  |  Новини  |   Връзки  |  Кариери  |   Контакти
Кариери
 

E-ACCOUNT

e-account е система за електронен достъп до счетоводни документи и услуги, разработена за клиентите на МИДОРА.

Чрез нея получавате текуща информация за Вашата организация, можете да правите справки, да сваляте нужните Ви счетоводни документи, да поддържате постоянна връзка с нас.

Достъпът до електронния архив на Вашите документи Ви осигурява комфорта да не сте зависими от работното време или работния график на конкретен служител.

Използвайте възможността да получавате нужната Ви информация в удобно за Вас време!

 

 

КАРИЕРИ

Свободни позиции

Позиция

Счетоводител

Отдел

Счетоводство

Задължения и отговорности:

 

изготвяне на регистри и декларации по ЗДДС;
междинно и годишно приключване;
изготвяне на годишен отчет за дейността;
изготвяне на годишен финансов отчет;
изготвяне на справки за управлението;
изчисляване на данъци върху разходите;
анализ на разчетни взаимоотношения с контрагенти, данъци, такси, осигуровки;
други

Изисквания към кандидатите:

 

добро познаване на данъчната нормативна уредба, в това число: ДОПК, ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ, ЗДДФЛ;

 

Международни стандарти за финансово отчитане

 

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

 

компютърна грамотност, работа с Word и Excel

 

опит с работа със счетоводен и/или складов софтуер

Краен срок за подаване на документи:

 

15 април 2013 г.

Документи:

Автобиография и мотивационно писмо

e-mail:

account@midora.bg

 


Позиция Оперативен счетоводител
Отдел Счетоводство
Задължения и отговорности:
класифициране на счетоводни документи;
регистриране на счетоводни операции;
изчисляване на данъци, държавни такси и осигурителни вноски;
съставяне на първични и вторични счетоводни документи;
ежемесечно приключване на счетоводните регистри;
счетоводни записвания в счетоводен и складов софтуер;
съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи;
изготвяне на счетоводни справки.
Изисквания към кандидатите:
обща компютърна грамотност, работа с Word и Excel
основни счетоводни познания, включително:
национален сметкоплан - характеристика на счетоводните сметки, кореспонденции, приключване
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
опит с работа със счетоводен и/или складов софтуер
Краен срок за подаване на документи:
04 юни 2010 година
Документи: Автобиография и мотивационно писмо
e-mail: account@midora.bg

 
 
Вход
Забравена парола

 
Отдел СчетоводствоОтдел ТРЗОтдел ДанъциЕкип

          WebDesignBG