Търси
Начало  |  Полезна информация  |  Формуляри  |  Речник  |  Новини  |   Връзки  |  Кариери  |   Контакти
Публикуван е проект за изменение на ЗДДС
 

E-ACCOUNT

e-account е система за електронен достъп до счетоводни документи и услуги, разработена за клиентите на МИДОРА.

Чрез нея получавате текуща информация за Вашата организация, можете да правите справки, да сваляте нужните Ви счетоводни документи, да поддържате постоянна връзка с нас.

Достъпът до електронния архив на Вашите документи Ви осигурява комфорта да не сте зависими от работното време или работния график на конкретен служител.

Използвайте възможността да получавате нужната Ви информация в удобно за Вас време!

 

 

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗДДС

Публикуван е проект за изменение на ЗДДС, внесен за разглеждане в Парламента, във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани по електронен път, „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Проектът транспонира промените в европейското законодателство в сила от 01.01.2015 г. и по-специално промените в Директива 2006/112/ЕО, изменена от Директива 2008/8/ЕО и мерките, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Промяната е фундаментална за общоевропейската система на ДДС и касае промяна в мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната към данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават на територията на друга държава членка.

Новият режим ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи такива услуги, да начисляват и декларират ДДС, дължим върху стойността им, в държавата членка, в която са идентифицирани. Прилагането на режима ще може да се извършва след облекчена регистрация по избор. Ако доставчик на обхванатите от специалния режим услуги не се регистрира за прилагане на схемата, то след 01.01.2015 г. той ще трябва да се регистрира за целите на ДДС във всяка държава-членка на Европейския съюз, в която предоставя тези услуги на крайни клиенти.

Източник: НАП


СледващаПредишна

 
 
Вход
Забравена парола

 
Отдел СчетоводствоОтдел ТРЗОтдел ДанъциЕкип

          WebDesignBG