Търси
Начало  |  Полезна информация  |  Формуляри  |  Речник  |  Новини  |   Връзки  |  Кариери  |   Контакти
Екип
 

E-ACCOUNT

e-account е система за електронен достъп до счетоводни документи и услуги, разработена за клиентите на МИДОРА.

Чрез нея получавате текуща информация за Вашата организация, можете да правите справки, да сваляте нужните Ви счетоводни документи, да поддържате постоянна връзка с нас.

Достъпът до електронния архив на Вашите документи Ви осигурява комфорта да не сте зависими от работното време или работния график на конкретен служител.

Използвайте възможността да получавате нужната Ви информация в удобно за Вас време!

 

 

ЕКИП

Милена Рангелова

дипломиран експерт-счетоводител

регистриран одитор

ACCA Diploma in IFR

управляващ съдружник

 

Милена Рангелова е с над 20 години професионален опит в предлагането на счетоводни и данъчни услуги на предприятия в сферата на инвестиции, производство, търговия на едро и търговия на дребно, строителни предприятия, дружества с нестопанска цел и други;

Милена Рангелова е с дългогодишен опит в съставянето на годишни финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, прилагане на МСФО за първи път;

Изготвяла е финансова обосновка и прогнозни отчети за финансиране от международни организации на обществено значими проекти в сферата на публичния транспорт;

Професионалният ѝ опит включва одит на строителни предприятия, финансови институции, търговски предприятия и застрахователни брокери;

Милена Рангелова е със значителен опит в ръководенето на екипи за счетоводно и данъчно обслужване на предприятия, обучение по МСФО и въвеждане на системи за счетоводно отчитане, включително тестване и внедряване на програмни продукти за отчитане на материални запаси, дълготрайни активи и други. 
 
Вход
Забравена парола

 
Отдел СчетоводствоОтдел ТРЗОтдел ДанъциЕкип

          WebDesignBG