Търси
Начало  |  Полезна информация  |  Формуляри  |  Речник  |  Новини  |   Връзки  |  Кариери  |   Контакти
Новини
 

E-ACCOUNT

e-account е система за електронен достъп до счетоводни документи и услуги, разработена за клиентите на МИДОРА.

Чрез нея получавате текуща информация за Вашата организация, можете да правите справки, да сваляте нужните Ви счетоводни документи, да поддържате постоянна връзка с нас.

Достъпът до електронния архив на Вашите документи Ви осигурява комфорта да не сте зависими от работното време или работния график на конкретен служител.

Използвайте възможността да получавате нужната Ви информация в удобно за Вас време!

 

 

МИДОРА НОВИНИ

01-12-15   Нов ред за подаване на документи за обезщетения
От 01.01.2016 г. се въвежда нов ред за представяне на документи за изплащане на обезщетения и помощи от НОИ по електронен път.
повече
26-10-15   Нова разменна монета от 2 лева
От 7 декември 2015 г. Българската народна банка пуска в обращение разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г.
повече
26-08-15   Трудово досие на работещите
Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.
повече
04-04-15   НАП въвежда комплексно административно обслужване
Искането може да бъде подадено пред всеки административен орган, който участва в него, като административният орган, пред който е подадено искането, следва да образува производството за КАО.
повече
02-09-14   Специална схема за облагане с ДДС
От 01.01.2015 г. ще влезе в сила „съкратено обслужване на едно гише“.
повече
17-07-14   Публикуван е проект за изменение на ЗДДС
Променя се мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги с получател данъчно незадължено лице
повече
26-02-14   Закриват единната сметка в петък
Досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити на 28.02.2014 г. във връзка с прекратяване на т.нар. единна сметка.
повече
26-12-13   Нов размер на минималната работна заплата
Минималната работна заплата за страната е 340 лева, считано от 01 януари 2014 година.
повече
17-12-13   Специален режим за касова отчетност на ДДС
От 01.01.2014 г. е въведена възможност за прилагане на специален режим за касова отчетност на ДДС. Данъкът става изискуем при получаване на цялостно или частично плащане.
повече
16-12-13   СИДДО България и Швейцария
СПОГОДБА между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане, обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 18.10.2013 г.
повече
15-12-13   График за ползване на отпуски през 2014 г.
До 31.12.2013 г. работодателите трябва да утвърдят график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за 2014 година.
повече
18-09-13   Офисът на НАП в Студентски град става част от офис „Младост“
От 1 октомври 2013 г. офисът на НАП в Студентски град става част от офис „Младост“
повече
02-07-13   Сделките между България и Хърватия вече са вътреобщностни
Хърватия се присъедини към ЕС от 01.07.2013 г., сделките с тях вече са вътреобщностни.
повече
04-06-13   Нови документи за подаване онлайн
В информационна система „Интрастат“ са добавени 5 нови документа, които могат да се подават онлайн.
повече
07-05-13   Освобождаване от здравноосигурителни вноски на българите в чужбина
За да бъдат освободени от вноски българите, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия.
повече
30-04-13   Деклариране на доходи на физически лица
В кои случаи физическите лица са задължени да подават декларацията за дължими данъци?
повече
13-03-13   SMS известия от Търговския регистър
Получаване на съобщение при входяща регистрация за търговец в информационната система на ТР.
повече
14-02-13   SMS известия от Имотен регистър
Информационната услуга представлява получаване на съобщения (SMS) при вписвания,отбелязвания и заличавания в книгите за вписване в Имотния регистър при АВ.
повече
05-02-13   Деклариране на доходи от наеми
Физическите лица подават тримесечни декларации за доходи от наем, когато наемател е друго физическо лице.
повече
24-01-13   Проверка на данъчните номера на гражданите на ЕС
Данъчните администрации в ЕС разработиха портал за онлайн проверка на данъчните идентификационни номера на гражданите на ЕС.
повече
29-12-12   Нови кодове за вид плащане за 2013 г.
Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци с код за вид плащане 111111.
повече
17-12-12   Проверяваме данъчните си задължения онлайн
Вече можем да проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн.
повече
09-12-12   Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 г.
Уведомяваме НАП за счетоводни грешки в минали години. Данъкът върху разходите се дължи на годишна база.
повече
09-12-12   Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 г.
Променен е редът за определяне и деклариране на авансовите вноски по ЗКПО. Прилага се за периоди след 01.01.2013 г.
повече
08-12-12   Промяна в Закона за счетоводството
Законът за счетоводството вече позволява фактурите и известията към тях да не бъдат преведени на български език.
повече
23-11-12   Разместване на почивните дни през 2013 г.
Продължителна ваканция ни очаква през месец май 2013 г.
повече
21-11-12   Припомняме на новите студенти за здравните вноски
Има голяма вероятност студентите, които тази година са първокурсници, да се окажат на една крачка от прекъсването на здравноосигурителните им права. По данни на НАП над 70% от редовните студенти, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца.
повече
21-11-12   Как да умножаваме по 9
Дали сме учили по този начин таблицата за умножение в училище? Вижте как...
повече
04-11-12   Решение за национален референдум
Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?
повече
20-10-12   Нов размер на минималната работна заплата
От 1 януари 2013 г. минималната месечна работна заплата за страната става 310 лв.
повече
26-09-12   Разместване на почивни дни през 2012 година
29 септември (събота) е работен ден, отработва се 7 септември 2012 г.
повече
24-08-12   Разяснение на МФ изх. № 53-00-295 от 14.06.2012 г.
Разяснение за облагането с ДДС на доставки между консорциум по ЗЗД и партньорите в консорциума.
повече
13-07-12   Указание за облагане на туристическите услуги
Законът за ДДС регламентира специфични правила във връзка с данъчното третиране на туристическите услуги в случаите на прилагане на намалена ставка на данъка (чл.66, ал.2), както и специален ред за облагане на обща туристическа услуга (Глава 16 от закона).
повече
02-07-12   Указание по ЗДДС за депозити по договор за наем
Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки.
повече
23-06-12   ЗАКОН за движението по пътищата
В брой 47 на ДВ са публикувани промените в Закона за движението по пътищата.
повече
15-06-12   Законна лихва по просрочени задължения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута
повече
04-06-12   Срокът за подаване на Интрастат-декларации - до 14-ти
До 14-то число на месеца, следващ месеца на извършване на вътреобщностните доставки, ще се подават Интрастат-декларациите. Промяната е в сила от 01 юли 2012 г.
повече
03-06-12   Закон за здравето
От 01 юни 2012 г. влезе в сила забраната за тютюнопушене на обществени места. Законът за здравето регламентира условията и санкциите.
повече
24-05-12   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
За това славянските букви са много по-свети и повече за почит, защото свет мъж ги е сътворил...
повече
22-05-12   Нови проучвания за оцеляване при земетресение
При което и да е рухване има 100%-ово оцеляване за хората, които са засегнати от него и които използват това, което се нарича "Триъгълникът на живота"...
повече
20-05-12   Срокове за публикуване на годишни финансови отчети
До 31.05.2012 г. е срокът за публикуване на ГФО на едноличните търговци, до 30.06.2012 г. - на дружествата с ограничена отговорност, до 31.07.2012 г. - всички останали търговци.
повече
23-04-12   Проблеми с валидирането на датски ДДС номера
Приходната администрация на Дания уведоми, че има проблем при предоставянето на информация за ДДС регистрацията на своите търговци чрез системите VIES и VIES-on-Web.
повече
21-04-12   На 21 април 2012 г. офисът няма да работи.
Уведомяваме ви, че днес, 21 април 2012 г. офисът няма да работи. Моля да ни извините за неудобството!
повече
04-04-12   Разместване на почивни дни през 2012 година
Почивен ден е 30 април 2012 г., отработва се на 21 април 2012 г.
повече
31-03-12   ПОКАНА за обучение по ЗОП в ИДЕС
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира обучение по Закона за обществените поръчки на 10.04.2012 г. в залата на ИДЕС.
повече
21-03-12   Становище на НАП за промените в Наредбата за самоосигуряващите се лица
Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
повече
12-03-12   Остават 19 дни до крайния срок за касовите апарати
До 31 март 2012 г. всеки обект, в който има касов апарат, трябва да свърже устройството с НАП. Започват проверки от 02 април 2012 г.
повече
29-02-12   ДДС декларации и дневници само със символи на кирилица от март
Декларациите по ДДС за март, които се подават до 14.04.2012 г., ще могат да съдържат само символи на кирилица.
повече
25-01-12   Плащаме данъци и осигуровки по интернет
В онлайн системата за плащане на НАП можем да платим данъците и осигуровките с дебитна или кредитна карта.
повече
21-01-12   Сайтът няма да работи на 25 януари 2012 г.
На 25.01.2012 г. екипът ни няма да работи, офисът ще е затворен и няма да имате достъп до сайта, поради профилактика на електроинсталацията. Моля да ни извините!
повече
11-01-12   ПИК за електронните услуги на НАП
Чрез персонален идентификационен код (ПИК) ще можем да проверяваме данъчно-осигурителния си статус в НАП по електронен път.
повече
10-01-12   Данъчен календар за 2012 година
Данъчен календар за 2012 година за всички месеци и поотделно за всеки месец.
повече
04-01-12   Промяна в ставката по ДДС в Ирландия и Унгария
Считано от 1 януари 2012 г. стандартната ставка по ДДС в Ирландия е увеличена от 21% на 23%, а в Унгария - от 25% на 27%.
повече
29-12-11   Подаване на годишна декларация от физически лица
Освобождаване от зъдължение за подаване на годишна данъчна декларация от физически лица за доходите от 2011 година в някои случаи.
повече
27-12-11   ДДС-декларациите само по електронен път
От началото на 2012 г. декларациите по ДДС ще се изпращат само по интернет, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет.
повече
23-12-11   Промени в Закона за здравното осигуряване
Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г.
повече
23-12-11   Указание за Закон за бюджета на ДОО за 2012 г.
Размери на месечния осигурителен доход за 2012. Размери и разпределение за 2012 г. на вноските за ДОО, ДЗПО, УПФ и за фонд ГВРС.
повече
12-12-11   Самоосигуряващите се лица плащат осигурителни вноски по ЕГН
В платежното нареждане за внасяне на осигурителни вноски самоосигуряващите се лица следва да посочват ЕГН, а не БУЛСТАТ.
повече
25-11-11   Нов размер на минималната работна заплата
От 01 май 2012 година минималната работна заплата за страната става 290 лева.
повече
25-11-11   Разместване на почивни дни през 2012 година
Решение на Министерски съвет за разместване на почивни дни през 2012 година
повече
25-11-11   Всяка бензиностанция подава данни за количеството продадено гориво
Всяка бензиностанция в България трябва да внедри автоматизирана електронна система, която подава данни за количеството продадени горива до края на март 2012 година
повече
23-11-11   Указание на НАП по ЗДДС
установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС
повече
22-11-11   Указание на НАП по ЗДДС
Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица
повече
19-10-11   Подмяна на касови апарати
До 31 март 2012 година касовите апарати, които нямат техническа възможност за дистанционна връзка с НАП, задължително се бракуват.
повече
18-10-11   График за отпуските за 2012 година
До 31 декември 2011 година работодателите са длъжни да утвърдят график за ползването от работниците и служителите на платения отпуск за 2012 година.
повече
06-10-11   Лихвен калкулатор за публични задължения
С помощта на лихвения калкулатор можем да изчислим задълженията си за лихви към бюджета, ако сме забавили плащанията по осигурителни или данъчни задължения.
повече
26-09-11   Промeнена е ставката по ЗДДС в Италия
Ставката по ЗДДС в Италия е променена, считано от 17 септември 2011 година.
повече
15-09-11   НАП и НОИ ще работят върху опростяване на осигурителните декларации
НАП и НОИ ще работят върху опростяването на осигурителните декларации, значително съкращаване на броя на банковите сметки и кодовете за вид плащане на осигурителни вноски.
повече
15-08-11   Цвете за Тана
Обръщаме се към Вашите сърца и Ви молим да помогнете!
повече
13-08-11   Надомна работа
В Кодекса на труда е добавен нов раздел, който регламентира условията за извършване на надомна работа.
повече
12-08-11   Становище на НАП за промени в КСО
Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, свързани с вноските за държавното обществено осигуряване (ДОО)
повече
11-07-11   Минимална работна заплата
От 1 септември 2011г. минималната работна заплата за страната е 270 лева.
повече
04-07-11   Започват проверки от НАП и ГИТ
Главна инспекция по труда и Националната агенция за приходите започват масови съвместни проверки в цялата страна и по Черноморието.
повече
26-06-11   Декларация по чл.14 от ЗМДТ
Утвърден е нов формуляр за деклариране на недвижимите имоти по чл.14 от ЗМДТ.
повече
10-05-11   Промяна в сроковете за публикуване на ГФО
Променени са сроковете за публикуване на годишните финансови отчети. Едноличните търговци, които не подлежат на независим финансов одит, не публикуват годишните си отчети.
повече
02-05-11   УКАЗАНИЕ за прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой
Указание с включени примери за прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
повече
02-05-11   Разместване на почивни дни през 2011 година
Понеделник, 23 май 2011г. е почивен ден, а 28 май (събота) е работен ден.
повече
02-05-11   Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
Днес изтича крайният срок предприятията да декларират пред НАП платените доходи на физически лица.
повече
30-03-11   И през тази година декларираме заеми над 10 000 лв.
Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2010 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2010 г. част от тях са непогасени.
повече
11-03-11   Опит за измама с банковите сметки на НАП
От името на приходната агенция до някои фирми и граждани са изпратени уведомления за промяна в банковите сметки на НАП, подпечатани с фалшив печат.
повече
01-03-11   ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
Баба Марта бързала. Мартенички вързала. Морави, зелени. Бели и червени.
повече
25-02-11   ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ
Плащанията се извършват само чрез превод, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв., включително когато плащането е частично плащане по договор, надвишаващ тази стойност.
повече
20-02-11   НАП вече има достъп до документи за отпускане на кредит
Банките са длъжни да предоставят на НАП документите, които фирмите им предоставят за отпускане на банкови кредити.
повече
19-02-11   Промени в Търговския закон
Не може да бъде управител, прокурист или ЕТ лице, което управлявало дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
повече
17-02-11   Становище на НАП по осигурителното законодателство
Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите и Наредба № 5 за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ
повече
17-02-11   Разместване на почивните дни през 2011 година.
Почивен ден ще бъде 4 март (петък), ще го отработим на 19 март (събота).
повече
11-02-11   Справка за платени данъци в интернет
До края на годината НАП ще предостави възможност да проверяваме задълженията си по интернет.
повече
09-02-11   200 000 търговци свързват касовите си апарати с НАП до края на септември
Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекта задължава всяка компания, която има регистрация по ДДС, да изгради GPRS връзка със сървърите на НАП.
повече
05-02-11   Нов продукт за генериране на отчетни регистри по ЗДДС
От 01 януари генерираме дневниците по ЗДДС, VIES декларацията и справката-декларация с нов програмен продукт, разпространяван от Националната агенция за приходите.
повече
02-02-11   Преброяване 2011
До 9 февруари можете да попълните електронната форма за преброяването в страницата на НСИ
повече
30-01-11   Указание за Закон за бюджета на ДОО за 2011г.
Указание за Закон за бюджета на ДОО за 2011 г., Закон за изменение и допълнение на КСО и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.
повече
30-01-11   НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло
С ПМС № 10 от 21.01.2011 г. е приета Наредба за безплатното работно и униформено облекло, обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.
повече
28-01-11   Промени в Закона за политическите партии
Промени във финансирането на политическите партии, в сила от януари 2011 година
повече
21-01-11   КОДОВЕ за вид плащане на Националната агенция за приходите за 2011 г.
Републикански данъци
повече
21-01-11   НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г.
НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
повече
16-01-11   Размери на осигурителните вноски за 2011 година.
Размери и разпределение на осигурителните вноски за 2011 година.
повече
15-01-11   Преброяване 2011
През февруари ще се проведе преброяване на населението чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.
повече
14-01-11   НАП няма да регистрира нови трудови договори, които се подават след срока
При подаване на уведомленията за сключени трудови договори в НАП, информационната система следи автоматично за спазването на 3-дневния срок от сключването на договора.
повече
10-01-11   Отчети на предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност
Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, могат да изготвят съкратен годишен финансов отчет.
повече
08-01-11   Срокът за пререгистрация в ТР е 31.12.2011 година
В брой 101 на ДВ от 2010 година е публикувана промяната в ПЗР от Закона за Търговския регистър за пререгистрацията на търговците.
повече
08-01-11   Религиозни празници по КТ за 2011 година
РЕШЕНИЕ на МС за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2011г.
повече
08-01-11   НАРЕДБА за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ.
Промени в НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.
повече
06-01-11   Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Намалена е данъчната ставка от 10 % на 5 % за доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения.
повече
05-01-11   Нов ред за авансово облагане на доходите от наем
Предприятията определят и удържат данъка за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
повече
04-01-11   Промени в Закона за ДДС
Фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, може да се издава и от получателя по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни.
повече
04-01-11   Размери на осигурителните вноски за фонд Пенсии на ДОО
Размери и разпределение на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО).
повече
04-01-11   Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя в зависимост от облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица.
повече
04-01-11   КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ за годишното облагане
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ за годишното облагане за 2010 г. и за предходни години, за подоходните декларации:
повече
04-01-11   Глобите, наложени от органите на КАТ, се плащат по нови сметки.
Закрива се съществуващата сметка на ТД на НАП – София – офис „Оборище” с IBAN BG26BUIB98888193945000 и свързаните с нея кодове за вид плащане 115091 и 115092.
повече
29-12-10   Промени в Кодекса на труда
Неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г.
повече
24-12-10   Честит празник!
...и вплели съкровеното в молитвите, докосваме божественото в нас.
повече
16-12-10   Коледно настроение от МИДОРА
Коледна звездица грее и звънчето нежно пее. А Снежанки без умора тропкат весело в МИДОРА!
повече
02-12-10   Събота, 11.12.2010г. е работен ден
Неработен ден е 31.12.2010г. (петък), отработва се на 11.12.2010г. (събота).
повече
30-11-10   Нови банкови сметки на Агенция по вписванията
От 01.12.2010г. Агенция по вписванията ще използва нови банкови сметки.
повече
15-11-10   За месец и половина ще успеете ли?
Ако не сте успели през последните три години да пререгистрирате дружеството си в Търговския регистър, дано в оставащия до крайния срок месец и половина го направите.
повече
05-11-10   Инвентаризация на активите
Уважаеми клиенти, припомняме Ви, че съгласно чл.22 от Закона за счетоводството, предприятието е задължено да извършва инвентаризация на активите и пасивите...
повече
04-11-10   Актуализирана е Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
повече
01-11-10   Честит празник!
О, неразумни юроде! Поради что се срамиш да се наречиш Болгарин? ...Или не са имали Болгаре царство и господарство? Ти, Болгарино, не прелщайся, знай свой род и язик..."
повече
18-10-10   Издаване на фактури online
Удобна и функционална система за издаване на фактури и платежни документи
повече
15-10-10   Вътрешнофирмено обучение
Национални стандарти за финансови отчети
повече
12-10-10   От началото на 2010 г. при повече от три неплатени вноски за последните три години се губят здравни права
Има голяма вероятност студентите, които тази година са първокурсници, да се окажат на една крачка от прекъсването на здравноосигурителните им права...
повече
10-10-10   Вътрешнофирмено обучение
Теми: Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, Закон за счетоводството.
повече
09-10-10   ЗАКОН за транслитерацията
Правилата за транслитерация, определени в този закон, се прилагат от всички юридически и физически лица, които извършват и ползват транслитерация на географски имена, имена на исторически личности и културни реалии, както и термини с български произход в съответната научна област.
повече
08-10-10   Във всеки обект - представител на работодателя...
Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, обектите, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда.
повече
07-10-10   Деклариране на вътрешнообщностни сделки по ЗДДС
Препоръки към Интрастат операторите при деклариране на вътрешнообщностни сделки по ЗДДС.
повече
01-10-10   Удължава се срокът за подаване на заявления за възстановяване на ДДС от ЕС
Българските фирми могат да поискат да им се възстанови платеното в ЕС през миналата година ДДС до 31 март 2011 г.
повече
29-09-10   Пререгистрация в Търговския регистър
Остават само три месеца до крайния срок за пререгистрация на дружествата в Търговския регистър.
повече
22-09-10   22 септември - Ден на независимостта на България
Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ.
повече
09-09-10   Изплащането на заплатите - само по банков път
Предложените промени в законодателството предвиждат изплащането на работните заплати да се извършва само безкасово, както и ограничаване на разплащанията в брой над 5000 лева.
повече
06-09-10   Честит празник!
Съединението на България е актът на фактическо обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885.
повече
03-09-10   Нови молби-декларации за семейни помощи
Утвърдени са нови молби-декларации за семейни помощи
повече
03-09-10   изменения и допълнения на КСО, свързани с изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство от държавното обществено осигуряване
повече
29-08-10   Придобиване на нов автомобил от ЕС
Когато български фирми и граждани купуват нов автомобил в страна от ЕС, те дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват колата.
повече
24-08-10   Студенти, не губете здравните си права
За периода от завършване на средното образование до началото на учебната година в университет, студентите дължат осигуровки...
повече
22-08-10   КАТ видео радар
В страната има монтирани 15 фиксирани камери с радар. Те са настроени да регистрират превишаване с допустимата скорост над 34 км/ч. Отделно от това има мобилни камери с радари, които се инсталират в цивилни автомобили. Системата за видеонаблюдение в София позволява и регистрирането преминаване на червено.
повече
17-08-10   Ново откритие в аритметиката прави Илия Петров
Ученият показва как да умножаваме за секунди големи числа чрез кодирани програми
повече
05-08-10   Регистрация на търговците, извършващи вътреобщностни сделки в Румъния
От 01.08.2010 г. в Румъния действа нова система за регистрация на местните търговци, извършващи вътреобщностни сделки...
повече
02-08-10   Промени в Кодекса на труда
В брой 58 на Държавен вестник са обнародвани промените в Кодекса на труда. Повечето от тях са свързани с платения годишен отпуск
повече
02-08-10   Коефициент за месечни авансови вноски по ЗКПО
Коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане става 1.1
повече
25-07-10   Подаване на данни с декларация № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съгласно Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.
Подаване на данни с декларация № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съгласно Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица
повече
20-07-10   Прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и Наредба № Н-18
Указание на НАП във връзка с регистрирано по ЗДДС физическо лице на основание чл.97а от ЗДДС – документиране, облагане и други
повече
20-07-10   Данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС
Данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС
повече
30-06-10   Спазихте ли всички срокове?
Днес е последният срок за публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър, за подаване на декларации по чл.15 от ЗЗБУТ и за подаване на декларации по чл.14 от ЗМДТ
повече
14-06-10   Регистрация по ДДС за извършени услуги
На регистрация по ДДС подлежат физически и юридически лица, които извършват услуги с място на изпълнение в друга държава членка.
повече
04-06-10   Декларация за притежавани нежилищни имоти
До 30.06.2010г. предприятията, които притежават нежилищни имоти, подават декларация по чл.14 от ЗМДТ
повече
25-05-10   Свободна позиция: Оперативен счетоводител
Автобиография и мотивационно писмо можете да изпратите до 11 юни 2010 година на имейл...
повече
25-05-10   Публикуване на годишни отчети в Търговския регистър
Публикуването на годишните финансови отчети за 2009 година в Търговския регистър е до 30.06.2010г.
повече
24-05-10   ЧЕСТИТ 24 МАЙ!
ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
повече
12-05-10   Двойно данъчно облагане - да споделим, за да се променим...
Европейската комисия ни дава възможност до 30 юни 2010 година да предоставим информация за всички случаи на двойно данъчно облагане в рамките на Европейския съюз
повече
12-05-10   Работен ден е 15 май 2010г. (събота)
15 май 2010г. е работен ден, отработва се 7 май
повече
04-05-10   Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ се подава до 30.06.2010г.
Главна инспекция по труда започна приемането на Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
повече
04-05-10   Отиде си колегата ни Милка Чернева
Поклонението ще се състои в сряда, 05.05.2010г. в църквата в центъра на Бистрица от 14.00 часа.
повече
29-04-10   Пререгистрация в Търговския регистър
Остават 8 месеца до крайния срок за пререгистрация на дружествата в Търговския регистър.
повече
20-04-10   Указание за промени в Наредба № Н-8
Указание 91-01-117 от 08.04.2010 г. относно промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
повече
01-04-10   ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Екипът на Мидора Ви пожелава здраве, мъдрост и очарование!
повече
13-03-10   Указание за отразяване на издадени протоколи в регистрите по ЗДДС
Указание за отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в регистрите по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал .2, т. 3 от закона
повече
03-03-10   Осигурителни вноски се дължат и върху неначислени възнаграждения
Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване върху неначислени възнаграждения за управление на търговски дружества
повече
28-02-10   Указание за деклариране на получени и предоставени заеми
указание за прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ за деклариране на получени и предоставени заеми
повече
23-02-10   Велики петък е добавен към официалните празници в КТ
Велики петък, Велика събота и Великден са официални празници съгласно чл.154 от Кодекса на труда.
повече
09-02-10   В София големи данъкоплатци са 2638 фирми
Големите и средни данъкоплатци осигуряват около 65% от общите приходи в бюджета.
повече
03-02-10   Указание № 20-00-33 от 22.01.2010 г. относно сроковете за възстановяване...
№ 20-00-33 от 22.01.2010 г. относно сроковете за възстановяване на резултати за данъчен период - данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви предвид измененията на чл. 92 от ЗДДС, в сила от 1.01.2010 г. (ДВ, бр. 95/2009 г.)
повече
30-01-10   Заявление за електронен адрес
Регистрираните по ЗДДС лица са длъжни да посочат електронен адрес за кореспонденция с НАП съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗДДС в срок до 31.03.2010 година.
повече
26-01-10   Срокът за актуализация на регистрацията в КЗЛД е 15.02.2010г.
Срокът за актуализация на регистрацията в КЗЛД на администраторите на лични данни е до 15.02.2010г.
повече
20-01-10   Таблица за съответствие между кодовете за вид плащане, прилагани за 2009 г. и 2010 г. по фондове
Таблица за съответствие между кодовете за вид плащане, прилагани за 2009 г. и 2010 г. по фондове
повече
20-01-10   ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ
Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за осигурителните каси и Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
повече
18-01-10   Полагане на клетва и връчване на дипломи за д.е.с.
На тържествена церемония в хотел Шератон тази вечер бяха връчени дипломите на дипломираните експерт-счетоводители, заклеха се 21 регистрирани одитори.
повече
14-01-10   Декларация образец 7 за здравно осигуряване
До края на месец февруари задължените лица подават декларация образец 7 за месец януари 2010 година. Здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.
повече
12-01-10   Декларираме електронен адрес за кореспонденция с НАП
Регистрираните по ЗДДС лица трябва да декларират пред НАП електронен адрес за кореспонденция до 31.03.2010 година. Нямат задължение лицата, които са заявили пред Агенцията по вписванията електронен адрес.
повече
10-01-10   Декларация образец № 7 за лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО
Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване подават декларация образец № 7
повече
06-01-10   НОВА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ИНТРАСТАТ
НОВА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ИНТРАСТАТ, актуализирани са образците на формулари и декларации, както и указанията за ползване на Интрастат декларациите
повече
06-01-10   Коефициент за месечни авансови вноски по ЗКПО
Коефициентът за определяне на месечните авансови вноски по ЗКПО е 1.0
повече
01-01-10   ЧЕСТИТА НОВА 2010 ГОДИНА!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ ПРЕЗ НОВАТА 2010 ГОДИНА!
повече
28-12-09   Нови кодове за вид плащане за данъци и осигуровки
От 01.01.2010 година влизат в сила промени на кодовете за вид плащане към сметки на НАП за данъци и осигурителни вноски, както и на банковите сметки.
повече
26-12-09   ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСПЕШНА НОВА 2010 ГОДИНА!
МИДОРА ВИ ПОЖЕЛАВА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ, ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ И УСПЕХИ ПРЕЗ НОВАТА 2010 ГОДИНА! *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* Коледната ни ваканция ще е до 04.01.2010г.
повече
06-12-09   НАП отново призовава до края на 2009г. да се декларират укрити доходи
НАП отново призовава за доброволно деклариране на укрити доходи, като обещават, че глобата ще е до 20 лева.
повече
06-12-09   Автомобилите не се облагат с акциз
Автомобилите не се облагат с акциз, считано от 01.01.2010г.
повече
05-12-09   Промени в ЗМДТ
Промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2010 година.
повече
03-12-09   Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), свързани с годишните финансови отчети, в сила от 01.01.2010 година
повече
03-12-09   Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2010 година.
повече
03-12-09   31 Декември 2009 е почивен ден
Работен ден е 19.12.2009 г. (събота), почивен ден е 31.12.2009г. ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И УСПЕШНА НОВА 2010 ГОДИНА!
повече
27-11-09   Закупуване на осигурителен стаж
Недостигащ за пенсиониране осигурителен стаж може да се закупи до 31.12.2015г.
повече
11-11-09   НАП започва проверки за укриване на доходи на застрахователни агенти
Даваме възможност на онези агенти, които не са обявили доходите си в последните години да го направят до края на 2009 г.
повече
21-10-09   Прагове за интрастат деклариране за 2010 година
Определени са праговете за деклариране по системата Интрастат за 2010 година.
повече
17-10-09   ДВ, бр.82 от 16.10.2009г.
Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев.
повече
15-10-09   Предложени промени в Закона за данък върху добавената стойност
Въвеждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите; Данъчно задължените лица ще декларират електронен адрес за кореспонденция с НАП...
повече
15-10-09   Предложени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Увеличаване на кръга лица, в полза на които направено дарение може да служи за данъчно облекчение. Чуждестранните юридически лица от ЕС/ЕИП получават право за преизчисляване и възстановяване на част от удържания данък при източника при отчитане на извършените от тях разходи...
повече
15-10-09   Предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Въвежда се задължение за деклариране на заеми на физически лица в общ годишен размер над 5000 лв.; Отменя се данъчното облекчение за млади семейства...
повече
11-10-09   Непоискани търговски съобщения
Влезе в сила Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.
повече
26-09-09   Нова Наредба за банкова сметка и кодове
От 01.11.2009г. влиза в сила НАРЕДБА № 13 от 16.07.2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.
повече
03-09-09   Нова рубрика
Лицата, които желаят достъп до обществена информация съхранявана или създадена от НАП, могат да подадат писмено заявление или устно запитване...
повече
18-08-09   НАП създава мобилни групи за борба с ДДС измами
НАП създава мобилни групи за превантивен контрол върху фирмите, които се регистрират по ЗДДС...
повече
13-08-09   Положителни промени в практиката на НАП
НАП преустановява практиката ревизиите за възстановяване на ДДС да продължават до максимално предвидения от закона срок от 3 месеца...
повече
07-08-09   Списък на регулираните професии в Република България
С РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. е приет Списък на регулираните професии в Република България
повече
26-07-09   Указание за Интрастат оператори
Публикувано е указание за Интрастат оператори...
повече
06-07-09   Ревизии на некоректни осигурители
НАП и НОИ започват съвместни ревизии на некоректни осигурители...
повече
06-07-09   Отчети на политическите партии пред Сметната палата
Срокът за представяне на отчетите на политическите партии пред Сметната палата за избори на членове на Европейския парламент е 07.07.2009г.
повече
04-07-09   Работен ден е 26 септември 2009г. (събота)
Почивен ден е 21 септември 2009г. (понеделник), отработва се на 26 септември 2009г. (събота).
повече
04-07-09   Изплащане на гарантирани суми по влогове
Срокът за изплащане на гарантирани суми по влогове става 20 работни дни...
повече
09-05-09   Избори за Народно събрание
Изборите за Народно събрание са на 05.07.2009г., за членове на Европейския парламент - на 07.06.2009г.
повече
24-04-09   Почивни и работни дни през месец МАЙ 2009г.
Почивни дни са 4 май (понеделник) и 5 май (вторник), отработват се на 16 май (събота) и 30 май (събота).
повече
27-12-08   Осигурителен доход, минимална работна заплата
През 2009г. минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица...
повече
20-11-08   ПОВЕЧЕ ПРАЗНИЦИ
02.01.2009г. (петък) е почивен ден, отработва се на 10.01.2009г. (събота). ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
повече
26-09-08   Сайтът на Е-ACCOUNT е с напълно обновен дизайн
Целта беше да направим нещата прости и удобни. Желаем Ви приятна работа! (Напомняме, че очакваме Вашата…
повече
 
 
Вход
Забравена парола

 
Отдел СчетоводствоОтдел ТРЗОтдел ДанъциЕкип

          WebDesignBG